26 Yıllık Marka - Patent Vekili Üyemiz Orhan Eriman Kaleme Aldı: Patentin Ticari Hayatımızdaki Yeri
Yazarlar

Firmaların ürün ve hizmetlerinin rakiplerinden ayrılabilmesi için tüketicinin rahat seçim yapabilmesinin sağlanması lazım gelir. Böylece farklı isim, işaret yani markaları oluşturmaya gayret ederler. Beraberinde markalarını pazarda tüketicilere arz etme, kabul görme tutundurmaya çalışırlar. Bunu sağlayabilmek için bir takım pazarlama faaliyetleri bir takım vaatler de bulunurlar.

Diğer taraftan da bu ‘’rüzgar’’ dan haksızca gayri insani, gayri ahlaki, gayri hukuki yararlanmaya çalışanlar olabilir. Yani taklit edilebilir.  İşte bu nedenle tescil edilerek, kanuni haklarını kullanabilmesi taklitle mücadele için emek ve zamanlarına, başarılarına ortak olmaya çalışanlarla mücadele için tescil şart. Tıpkı bir gayrimenkul satın alırken tapusunu alırcasına tıpkı dünyaya gelen bir çocuğumuzu nüfusa kayıt ettirircesine markaları da Türk Patent Kurumu’nda kayıt etmek, tescil ettirmek lazım gelir.

Marka haklarının korunmasında ülkesellik prensibi ilkesi olduğundan dolayı markaların ayrıca diğer ülkelerde de tescil edilmesi gerek. Uluslararası piyasalara açılmadan önce markanın tescil durumunun yurtdışında da araştırılması gerekmektedir. Kendi markası ile ihracat yapan firmalar markalarının ön araştırması ve tescilini yaptırmalıdır. Ülkemizde her yıl yaklaşık 120.000 adet isim(marka, işaret) tescil edilir. Bu ciddi bir sayıdır. Marka haklarına sahip olabilmeyi, olunması gerektiğini bilenlerin sayısının oldukça yüksek olduğu anlamına gelir.      

Marka haklarını korumaya tescil edilmesiyle başlanmalı. Daha sonra varsa taklitle mutlaka mücadele edilmeli. Markaların tescil edilmesi onların taklit edilemeyeceği anlamına gelmemektedir. Markaların tescil edilmesinden sonra yurtiçi ve yurtdışında izlenmesi şarttır. Ayrıca marka sahibinin markasını kullanıyor olması ve dahi bunu kanıtlayabiliyor olması oldukça önemli olduğunu söyleyebiliriz.  

Orhan ERİMAN Markiz Patent/ Genel Müdür

 

 

 

 

 

Mariş Mariş Mariş Mariş Mariş Mariş İstanbul Mardinli İşadamları Derneği İstanbul Mardinli İşadamları Derneği Mariş Mariş Mariş Mariş Mariş Mariş İstanbul Mardinli İşadamları Derneği İstanbul Mardinli İşadamları Derneği Mardin, Mariş, İstanbul, Mardin, Mardin Mariş Mariş Mariş Mariş Mariş Mariş Mariş Mariş Mariş Mariş İstanbul Mardinli İşadamları Derneği İstanbul Mardinli İşadamları Derneği Mariş Mariş Mariş Mariş Mariş Mariş İstanbul Mardinli İşadamları Derneği İstanbul Mardinli İşadamları Derneği Mardin, Mariş, İstanbul, Mardin, Mardin Mariş Mariş Mariş Mariş Mariş Mariş Mariş Mariş Mariş Mariş İstanbul Mardinli İşadamları Derneği İstanbul Mardinli İşadamları Derneği Mariş Mariş Mariş Mariş Mariş Mariş İstanbul Mardinli İşadamları Derneği İstanbul Mardinli İşadamları Derneği Mardin, Mariş, İstanbul, Mardin, Mardin Mariş Mariş Mariş Mariş Mariş Mariş Mariş Mariş Mariş Mariş İstanbul Mardinli İşadamları Derneği

Tarih: 02.09.2019