Vizyon- Misyon- Hedefler

MİSYON

MARİŞ'in misyonu;

 • Mardinli iş adamlarının kendi arasında ve diğer iş gruplarıyla şeffaflık ve demokrasi temelinde ticari işbirliği fırsatları oluşturmak
 • Yerli ve yabancı yatırımcıların 6'ıncı bölge teşvikleri ve diğer birçok rekabetçi unsurla Mardin'e yatırım yapmalarını sağlamak
 • Mardinli iş adamlarının ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak
 • Çatı kurum ve kuruluşlarda temsil güçlerini arttırmak
 • MARİŞ'i bir lobi grubuna dönüştürmek
 • Karar alıcılara Mardin iş çevresinin sorunlarını ve çözüm önerilerini iletmektir.

 

VİZYON

MARİŞ olarak vizyonumuz; Mardinli iş adamlarının ulusal ve uluslararası düzeyde temsil edildiği, Mardin iş çevresi denildiğinde referans olan, kurumsallaşmış ve prestijli bir sivil toplum kuruluşu olmaktır.

HEDEFLERİMİZ

MARİŞ olarak hedeflerimiz;

 • Etkin ve yeterli faaliyetleri üretmeyi sağlayacak kurumsal yapı ve organizasyonu tesis etmek
 • MARİŞ'in devamlılığını sağlayacak olan Mardin iş eko-sistemindeki tüm potansiyel nitelikli üye adaylarına erişmek, üye havuzuna katmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak
 • Mardin yatırım ortamının ve Mardinli iş adamlarının gelişimi için Toplantı, Panel, Çalıştay, Eğitimler ve Ortak Girişim Organizasyonları (Fuar, Ticari Heyet vb.) düzenlemek
 • Basında MARİŞ ve Mardin iş ortamı ile ilgili yansımaları arttırmak
 • Kamu kurumları, STK'lar, meslek kuruluşları, siyasi partiler ve diğer çatı kuruluşlara ziyaretler düzenlemek ve MARİŞ hakkında bilgilendirmek
 • Şube ve temsilciler aracılığıyla MARİŞ'in etkinliklerini Türkiye geneline yaymak
 • Dernek bünyesinde geliştirilecek komisyon çalışmaları ile sektörel düzeyde işbirliğini arttırmak
 • Mardin iç çevresiyle ilgili katma değerli projeler geliştirmek, düzenli araştırma raporları ve yayınlar hazırlamak
 • Kahvaltı, iftar, gezi, piknik, gala programları ile üyeler arasındaki işbirliği ortamını dinamik tutmak