Denetim Dünyasının Duayeni Üyemiz Seyfullah Atçı Kaleme Aldı: Dijital Dönüşüm ve Büyük Veri (Big Data)
Yazarlar

 

Dijital dönüşüm nasıl bir değişime neden olacak ve hangi yenilikler getirecek buna hazır mıyız?

Son dönemlerin revaçta tabiri dijital dönüşüm, bankacılıktan he türlü ticarete ve e-ticarete, hizmet sektöründen serbest mesleğe kadar her alanda adeta devrim niteliğinde dönüşümlere neden oluyor.

Endüstri 4.0 ile iş dünyasının gündemine oturan dijital değişim, özellikle üretim sektöründe iş süreçlerini neredeyse sil baştan değiştirirken, hizmet sektörünün de bu değişimde yerini alarak, dijital iş yapma biçimlerine hızla ayak uydurmaya başladığını görmekteyiz.

Bu arada bilişim dünyası yıkıcı teknolojilerin (Disruptive Technologies) işletmeleri yok etmekte olduğunu ve bu sayede yeni uzmanlıklara ihtiyaç olacağını belirtiyor.

Bu nedenle yeni meslek çeşitlerinin veya mevcut mesleklerin dijital dönüşüme nasıl uyum sağlayacağı konusunda büyük gayretler görülmektedir.

Özellikle benim de içinde olduğum, ülkemizin ve uluslararası muhasebe örgütlerinin muhasebe ve denetim mesleğinde dijital dönüşüm için, meslek mensuplarının yetkinliklerini artırma, eğitim programlarını hızlandırma ve uygulama gayreti gösterdiği izlenmektedir.

Dijital dönüşüme iş ve hizmet dünyasının nasıl uyum sağlamalı ve bu duruma ne kadar hazırlanmalı, hangi yetkinlikler için hangi hızla gayret etmeli, öncelikle burada karar vermek gerektiği anlaşılıyor.

Bu gelişmeler gösteriyor ki, önümüzdeki süreçte işletmelere yatırımlara değer sunan, bilgi teknolojileri, muhasebe, danışmanlık ve denetim hizmetleri son derece önem kazanacaktır.

Diğer bir deyişle, dijital dönüşümü yakından takip eden ve kendini geliştiren hizmet sektörü, artık işletmelerin gelişmesine ve bilgi değerlerine yön veren, katkı sağlayan, yatırımcılara güvenilir bilgi sunan hizmetleri olarak öne çıkacaktır.

Öte yandan yapay zekâ, robot teknolojisi gibi gelişmeler, dijital dönüşümün vaz geçilmezleri olarak dünyamızda yer almaya başlamış ve işletmelerin önemli faaliyetlerinin içinde görülmeye başlanmıştır. Bu sayede iş dünyası bu gelişmelere paralel olarak yeni iş modellerini geliştirmek ve uyum sağlamak zorunda kalacaktır.

Tüm bunların anlamı, ister ticari, ister mesleki, ister hizmet sektörü olsun, bundan sonra iş dünyasını oluşturan tüm bileşenleri, bilişim teknolojileri bilgisini de yakından takip etmesi gerekecektir.

Bir başka teknolojik gelişme ise günümüzde sıkça adını duyduğumuz “büyük veri” (Big Data) diye adlandırdığımız, her ne kadar teknolojinin ilerlemesi ve kullanım alanlarının artması ile ortaya çıkmış bir ibare olarak görülse de, yıllardır içerisinde bulunduğumuz fakat gelişiminden pek haberdar olamadığımız bir olgudur.

Büyük veri yönetimi sayesinde, her türlü veriyi kullanarak neredeyse her bir iş için özel strateji geliştirilebilmesi gerekecek, hatta her iş alanını yeniden tanımlamak gerekecektir.

Durum bu seviyelere gelince, iş dünyasının beklentileri de değişim dönüşümü beraberinde getirmekte, bilginin değerini giderek arttırmakta ve konunun uzmanlarından danışmanlık alma zorunlu hale gelmektedir.

Büyük veri yönetimini, veriyi bilgiye, bilgiyi stratejiye dönüştürmeyi de öğrenmek, bu alandaki son gelişmelere göre kendimizi geliştirmek kaçınılmaz olacaktır.

Özetleyecek olursak “bir işletmeyi yönetmek demek, bilgiyi yönetmek demektir”.

 

Tarih: 30.01.2020